Xiên Khè Koozi - 782 Trường Sa, Phường 14, Quận 3

0901372685 - 09333.77.900