Xiên Khè Felix - 1A Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình

093.2120107 - 09333.77.900